SZYBKI KONTAKT

Audyt biologa
terenowego

AUDYT BIOLOGA TERENOWEGO to kompleksowy przegląd systemu ochrony przed szkodnikami. Audyt prowadzony jest  przede wszystkim w przedsiębiorstwach związanych  z branżą spożywczą – produkcją, przetwarzaniem, magazynowaniem,
opakowaniami. Standardy bezpieczeństwa żywności IFS i BRC wymagają przeprowadzania regularnych audytów biologa terenowego, uznając je za niezbędny element prawidłowego i niezawodnego systemu nadzoru nad zagrożeniem ze strony szkodników. Audyt to gwarancja jakości i fachowości systemu ochrony przed szkodnikami, który pozwala  minimalizować ryzyko zanieczyszczenia żywności.

 

Biolog terenowy to niezależny ekspert, doświadczony i wykształcony specjalista do spraw ochrony przed szkodnikami. Biolog
powinien mieć odpowiednie certyfikaty potwierdzające kwalifikacje.

Audyt biologa terenowego – czemu służy?

Audyt weryfikuje prawidłowość prowadzonych w zakładzie działań z zakresu ochrony przed szkodnikami. Biolog terenowy kontroluje dokumentację z zakresu pest control, wiarygodność i rzetelność faktycznego procesu monitorowania i zwalczania szkodników oraz występujące na terenie zakładu zagrożenia ze strony szkodników.

Kiedy potrzebny jest biolog terenowy?

Potwierdzenie prawidłowości prowadzonych działań pozwala efektywnie zarządzać ryzykiem w firmie, przeprowadzać wiarygodną ewaluację programu ochrony przed szkodnikami, a w uzasadnionych przypadkach również modyfikować działania,
procedury i zakres ochrony przed szkodnikami.    Audyt biologa terenowego to też skuteczne narzędzie w przypadku chęci zweryfikowania rzetelności prowadzonych przez firmę pest control działań z zakresu DDD. Audytor to niezależny ekspert, który
pozwala skontrolować prawidłowość procesu.

Przebieg audytu biologa terenowego

Audyt w zależności od wielkości zakładu, skomplikowania i rozbudowania procesu produkcyjnego lub magazynowania może trwać od 4 godzin do nawet  kilku dni.

1. Zapoznanie się audytorów z prowadzoną dokumentacją programu ochrony przed szkodnikami, weryfikacja zapisów. 
2. Inspekcja zakładu, konfrontowanie pomiarów i działań rejestrowanych w dokumentach z realiami. 
3. Ocena stanu sanitarno-technicznego, otoczenia zakładu, identyfikacja nieprawidłowości, zagrożenia ze strony szkodników  i stopnia ryzyka zanieczyszczenia produktu przez szkodniki.  
4. Ocena przebiegu procesów produkcyjnych, systemu magazynowania, procedur przyjęcia towaru i wielu innych czynników charakter punktów krytycznych
5. Opracowanie programu ochrony przed szkodnikami i procedur awaryjnych. 
6. Przedstawienie raportu biologa terenowego z analizą zagrożeń

Kiedy potrzebny jest biolog terenowy?

Potwierdzenie prawidłowości prowadzonych działań pozwala efektywnie zarządzać ryzykiem w firmie, przeprowadzać wiarygodną ewaluację programu ochrony przed szkodnikami, a w uzasadnionych przypadkach również modyfikować działania, procedury i zakres ochrony przed szkodnikami. Audyt biologa terenowego to też skuteczne narzędzie w przypadku chęci zweryfikowania rzetelności prowadzonych przez firmę pest control działań z zakresu DDD. Audytor to niezależny ekspert, który pozwala skontrolować prawidłowość procesu.

Poznaj zalety cyfrowego monitoringu

Wyższy standard zabezpieczeń za tę samą cenę!

Nasza oferta

Jeśli masz problem ze zwalczaniem owadów, szkodników, bakterii czy innych czynników negatywnie wpływających na higienę twojego otoczenia to dobrze trafiłeś.