SZYBKI KONTAKT

Norma EN

Uwagi ogólne o normie

PN-EN 16636:2015-03

Dyrektywa usługowa

Dyrektywa UE w sprawie usług (2006/123/WE) zachęca dorozwoju standardów europejskich usług w celu

 • ujednolicenia i zapewnienia wysokiej jakości świadczonych usług i,
 • dostarczania pełnej informacji dla odbiorców usług.

Cele Normy EN 16636

 • Celem normy jest poprawa jakości wykonywania usług DDD w Europie.

 • Norma zawiera jasne wymogi i wytyczne dla dostawców usług DDD w celu zapewnienia profesjonalnego zwalczania szkodników przy jednoczesnej minimalizacji ryzyka dla zdrowia ludzi i potencjalnych negatywnych oddziaływań na środowisko.

EN 16636

Nowa Norma Europejska

 • Określa wymagania i kompetencje firmy, potrzebne w celu dostarczenia profesjonalnych usług zwalczania szkodników.
 • Podczas opracowywania standardu wzięto pod uwagę aspekty środowiskowe i dobrostan zwierząt.

EN 16636 - Zastosowania Normy

Normę PN-EN 16636:2015 stosuje się do


> Zwalczania organizmów szkodliwych w środowisku człowieka.

Ostatnie wydarzenia

 • EN 16636 formalnie zatwierdzona w styczniu 2015 r.
 • Ostateczny tekst jest dostępny dla wszystkich członków CEN od 4 marca 2015 r.
 • W wersji standardowej została opublikowana w 33 krajach europejskich do końca 2015 r. (?)

Dobrowolny standard

 • Norma jest dobrowolnym standardem.
 • Norma pozwoli wyróżnić firmy oferujące profesjonalne podejście do klienta.
 • Dzięki temu klient będzie miał pewność, że wybierając firmę działającą zgodnie z wytycznymi normy, otrzyma usługę skuteczną i bezpieczną nie tylko dla samego siebie, lecz także dla środowiska.

Algorytm profesjonalizmu

W normie EN 16636 zaprezentowany został algorytm profesjonalnego podejścia do ochronyprzed szkodnikami, definiujący kolejne zadania, które należy przedsięwziąć po otrzymaniu odklienta zgłoszenia dotyczącego obecności szkodników.

Etapy przeprowadzania usługi zwalczania szkodników

Liderzy

Firma Inpest jako pierwsza w Polsce (4 w Europie) wdrożyła normę EN 16636 stając się certyfikowanym wykonawcą usług Pest Control europejskiej federacji CEPA

Jako pierwsza w Europie certyfikowaliśmy również standard ISO 22000 dla branży Pest Control.

 

ISO 9001 - EN 16636

 • Podobnie jak ISO 9001, norma EN 16636 określa wymagania dla poszczególnych etapów przeprowadzania usługi zwalczania szkodników i wymusza, aby proces usługi był systematycznie dokumentowany.
 • EN 16636 jednak dotyczy tylko usług DDD.
 • Wiele cech wspólnych ISO 9001 i EN 16636.
 • Firmy, które mają ISO 9001, nie będą musiały wdrożyć wielu nowych wymagań, ale certyfikowane ISO nie jest wymogiem wstępnym dla EN 16636.

Jakie treści zawiera?

 • Omawiany dokument podaje m. in. zakres informacji, które musi zawierać dokumentacja dotycząca zabiegów ochrony przed szkodnikami: data podjętego działania, aktywność i rodzaj szkodnika oraz użyte środki, ich łączna ilość, zastosowana dawka i miejsce zastosowania.
 • Norma stawia też wymóg każdorazowego przekazywania jednego egzemplarza tworzonej dokumentacji klientowi.
 • Drugi egzemplarz musi być przechowywany w firmie zajmującej się ochroną przed szkodnikami przez rok po zakończonym zabiegu.

Certyfikat

Po wydaniu certyfikatu Firma jest umieszczana w wykazie CEPA dot.certyfikowanych firm – CEPA Certified operator directory.

Koniecznie, bo...

Certyfikacja i rejestracja na zgodność z PN-EN 16636 pokazuje zaangażowanie Firmy DDD w jakość i wolę ciągłego doskonalenia się.Certyfikat jest ukoronowaniem starań firmy w działaniach pro-jakościowych.Certyfikat wskazuje istnienie efektywnego systemu zarządzania, który spełnia rygory niezależnego i zewnętrznego audytu.Certyfikat PN-EN 16636 wzmacnia wizerunek firmy w oczach Klientów i pracowników.Certyfikacja PN-EN 16636 stanowi przewagę konkurencyjną w działaniach marketingowych.

W przypadku pytań lub chęci
 nawiązania współpracy- zapraszamy!